hci-course.gr

Ανακοινώσεις Συρμακέσης Βιβλιοθήκη Επικοινωνία
 
Δείτε επίσης...

Βιβλία / Books

           
Dr. Spiros Sirmakessis
R&D Projects Εκτύπωση E-mail
Participation in R&D Projects
01/11/1992-31/12/1994Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΒΕΑΜ, ΑΙΜ / Project Number A2001/ WP04 FINE/ Responsible Partner: INBIT. Το πρόγραμμα αυτό πραγματεύεται την ανάπτυξη ενός κατανεμημένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για εφαρμογή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (Διαχείριση Ιατρικών Μηχανημάτων, Διακίνηση Πληροφοριών, Επικοινωνία μεταξύ Clinical Engineers, κ.λ.π).
Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος συμμετοχή στα reports:
Deliverable #13, "Design of the S/W Components of the FINE System and System Configuration"
Deliverable #21, "FINE: The Pilot Phase Demostrator"
Deliverable #30, "FINE Integration, Evaluation and System Status"
24/07/1992-24/10/1993Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ALCOM (Algorithms and Complexity) II, Project Number 7141.
17/05/1993-17/08/1993Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Εκπαίδευση CDC" μέσω του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
24/10/1993-24/07/1995Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ALCOM (Algorithms and Complexity) II, , Project Number 7141.
Συμμετοχή στο πρόγραμμα TELEGREAT. Το πρόγραμμα αυτό ασχολείται με την κατάρτιση και εκπαίδευση από απόσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πιλοτικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών εκπαιδεύτηκαν άτομα με ειδικές ανάγκες σε θέματα DTP και Internet facilities.
24/03/1994-24/12/1994Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Πληροφοριακό Σύστημα του Υπ.Ε.Π.Θ." Στο πρόγραμμα αυτό εκπονήθηκε η μελέτη ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος για το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και η μελέτη δικτυακής σύνδεσης του μέσα στους χώρους του Υπ.Ε.Π.Θ. αλλά και με τις περιφερειακές διευθύνσεις.
15/12/1994-20/05/1995Συμμετοχή στο πρόγραμμα "Σύνταξη Προγράμματος και Προδιαγραφών του Έργου "Δίκτυο Υψηλής Ευκρίνειας (Δεδομένων?Φωνής) και Τηλέλεγχος Εγκαταστάσεων Πανεπιστημιουπόλεως του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετοχή στη σύνταξη των Γενικών Όρων Προμήθειας και των Ειδικών Όρων Διακήρυξης κατά τη φάση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της Πρόσκλησης Υποβολής Τελικών Προσφορών.
01/09/1994-31/03/1995Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: "Δημιουργία και Διασύνδεση Νησίδων Ευρείας Ζώνης Επικοινωνιών?TELEPCB" του προγράμματος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ. Το έργο ανατέθηκε από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε. (Πίνδου 14, 26500, Ρίο, Πάτρα) στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο αποσκοπούσε στην εποικοδομητική χρήση και λειτουργική ενσωμάτωση των προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην παραγωγική διαδικασία ΜΜΕ και βιοτεχνιών, που βασίζονται στην σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή υποσυστημάτων βασισμένων σε τυπωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
Ο αντικειμενικός στόχος του προγράμματος ήταν η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας των παραγομένων προϊόντων και η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της αγοράς τυπωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων στην Ελλάδα, παρέχοντας ανοικτή, σε όλες τις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ και βιοτεχνίες, υπηρεσία ενημέρωσης και κοστολόγησης παραγγελιών, ταχεία και ασφαλή διακίνηση αρχείων δεδομένων με βάση τυποποίηση διεθνών προτύπων, δυναμική παρακολούθηση με δυνατότητα επέμβασης σε οποιαδήποτε φάση της κατασκευής PCBs και ένα άμεσα εμπορεύσιμο προϊόν για σύνδεση με το επιτυχημένο εθνικό δίκτυο Hellaspac. Το έργο, περιλάμβανε την ανάπτυξη λογισμικού στο τμήμα του έργου που αντιστοιχεί στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, στα WP2.1 κκαι WP2.2 σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς εκτέλεσης του έργου. Τα WPs αυτά είναι:


WP2.1: "Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Multimedia E-mail και Δυνατότητα Μετάδοσης ASCII και Non-ASCII πληροφορίας (ελληνικά, ήχος, εικόνας).
WP2.2: "Μελέτη-Σχεδιασμός-Ανάπτυξη Δικτυακού Hypertext Multimedia Περιβάλλοντος για τον Παραλληλισμό Εικόνας, Φωνής, Κειμένου".
01/01/1996-31/12/1997Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης και Χρήσης των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίας και των Εφαρμογών τους", Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΕΤ ΙΙ. Το έργο ασχολείται με τη διάχυση αποτελεσμάτων από τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Geographical Information Systems-GIS) και των εφαρμογών τους στο διεθνή αλλά και τον ελληνικό χώρο. Υπεύθυνος υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος συμμετοχή στα:
1η Ημερίδα του δικτύου ΜΑΝΝΕΤ με θέμα "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών", Conference room of DORYSSA BAY, Σάμος, 22 Απριλίου 1996.
2η Ημερίδα του δικτύου MANNET με θέμα "Τεχνολογία Συστημάτων Πληροφοριών στην Ελλάδα", Πανεπιστήμιο Πατρών, 22 Νοεμβρίου 1996.
01/02/1996-01/07/1997Συμμετοχή στην κοινοτική πρωτοβουλία ADAPT "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και την Προσαρμογή του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δυτική Ελλάδα-IDEAL", ως Τεχνικός Υπεύθυνος. Υπεύθυνος φορέας εταιρικής σχέσης το Πανεπιστήμιο Πατρών.
01/02/1997-31/01/1999Συμμετοχή στο πρόγραμμα "SONERAIL: Support for Sosially Necessary Railways", χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα TRANSPORT, DG VII, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΖΕΥΣ Ε.Ο.Ο.Σ. Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης TraC.
01/09/1996-28/02/1997Συμμετοχή στο πρόγραμμα "ADAM: Advanced Electronic Commerce for SMEs", χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ESPRIT No 22786, ως Τεχνικός Υπεύθυνος του ΖΕΥΣ Ε.Ο.Ο.Σ. Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης ΖΕΥΣ Ε.Ο.Ο.Σ
01/05/1996-30/04/1997Συμμετοχή στο πρόγραμμα "MEDFORM: Multimedia Publishing Information Engine", χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα TELEMATICS, Information Engineering, IE 2106. Το πρόγραμμα ανατέθηκε και υλοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ).
01/01/1996-31/12/1997Συμμετοχή στο πρόγραμμα "Δημιουργία Προηγμένου Εκπαιδευτικού Υλικού για Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας από Άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες", χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΕΤ ΙΙ?Υποπρόγραμμα Ι, Έργο Νο 306 ως τεχνικός συντονιστής. Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΝΩΝ Ε.Π.Ε.
01/10/1996-30/09/1999Συμμετοχή στο πρόγραμμα "ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Ολοκληρωμένο Δίκτυο Σχολικής Εκπαιδευτικής Αναγέννησης σε Αχαϊα, Θράκη και Αιγαίο?Δίκτυα και Internet στα Ελληνικά Σχολεία για τη Διερευνητική Μάθηση, τη Διδασκαλία, τον Πολιτισμό και τη Διοίκηση", χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΕΑΚ, Μέτρο 1.1β & 1.4γ ως τεχνικός συντονιστής. Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης ΙΤΥ.
01/02/1997-31/01/1999Συμμετοχή στο πρόγραμμα "AUTOMATED QUALITY CONTROL SYSTΕM FOR END?PRODUCTS IN A TEXTILE INDUSTRY", χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα CRAFT (BRITE?EURAM) Αρ. Σύμβασης BRST?CT96?5076?DG12. Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης ITY.
01/09/1997-30/08/2000Συμμετοχή στο πρόγραμμα DATAMED "Data Capturing and Interchange in the Mediterranean Countries", χρηματοδοτούμενο από το ESPRIT Programme. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη στατιστικών μεθοδολογιών καθώς και συστήματος πληροφορικής με τα οποία θα ενισχύεται η συλλογή δεδομένων από πολύ μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά καθώς και η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των Στατιστικών Υπηρεσιών και ενδιάμεσων πηγών πληροφοριών. Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
05/09/1998-05/03/1999Συμμετοχή στο πρόγραμμα "Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για Νέους στο Τομέα του Περιβάλλοντος", χρηματοδοτούμενο από την κοινοτική πρωτοβουλία Απασχόληση Youthstart και το Υπουργείο Εργασίας. Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης European Profile.
01/01/1998-31/12/1998Συμμετοχή στην κοινοτική πρωτοβουλία ADAPT "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ανάπτυξη της Απασχόλησης και την Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ στον Κλάδο Τροφίμων και Ποτών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος IDEAL 2". Υπεύθυνος φορέας εταιρικής σχέσης το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ).
01/12/1998-05/04/2001Συμμετοχή στο πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, "AIOLOS-Industrial Environment Assessment Development of an Interactive Multimedia Education Tool". Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος τηλεεκπαίδευσης βασισμένου σε πολυμέσα, σχετικού με τις μηχανολογικές πλευρές της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και με χρήση των πρόσφατων εξελίξεων στους τεχνολογικούς τομείς της επικοινωνίας και της πληροφορικής. Υπεύθυνος φορέας εταιρικής σχέσης το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ).
20/09/1999-30/10/1999Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δημοκρατία ενάντια στο Ρατσισμό «Το Παρελθόν μας είναι το Παρόν τους» ως Τεχνικός Συντονιστής. Στόχος του έργου είναι η ενημέρωση των Ελλήνων αλλά και γενικά των Ευρωπαίων πολιτών σε θέματα μεταναστών και αντιμετώπισης των προβλημάτων των οικονομικών μεταναστών καθώς επίσης και ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους του ρατσισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση V της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (budget line B3-4114) και με υποσυμβόλαιο συμμετέχει το Εργαστήριο Γραφικών Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων. Υπεύθυνος φορέας εταιρικής σχέσης το Ίδρυμα Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ)-Ανδρέας Παπανδρέου.
01/11/1999-31/12/2000Συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ), Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 1999), «Έξυπνα Αποθηκευτικά Συστήματα (ΕΞΑΠΣΥΣ)».
20/12/1999-30/03/2000Συμμετοχή στο έργο «Πιλοτικό Έργο Ανάπτυξης Συνεργατικών Εφαρμογών». Το έργο περιλάμβανε την μελέτη και ανάπτυξη ενδοδικτύου (Intranet) για την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων-Αθήνα 2004 Α.Ε.
01/03/2000-30/05/2000Συμμετοχή στο έργο «Δικτύωση και προηγμένες υπηρεσίες εξυπηρετητή παγκοσμίου ιστού, εκπαίδευσης από απόστασης και ενδοδικτύου για τον οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ». Το έργο αφορούσε μελέτη για την δικτύωση και ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσίων εξυπηρετητή παγκοσμίου ιστού, εκπαίδευσης από απόστασης και ενδοδικτύου με ανάθεση από το Υπουργείο Γεωργίας (αριθμός απόφασης 407399/10?12?99 Υπ. Γεωργίας).
01/11/1998-31/07/2001Συμμετοχή στο έργο «Κέντρο Τηλεματικής Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων». Το Κέντρο Τηλεματικής θα είναι μια ολοκληρωμένη υποδομή τηλεματικών εφαρμογών για την υποστήριξη πολλαπλών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στον τουρισμό, την οικονομία την προστασία του περιβάλλοντος, τη Δημόσια Διοίκηση και τους ΟΤΑ, την παιδεία, τον πολιτισμό και την υγεία. Θα έχει έδρα στην Πάτρα και δεύτερο σημείο πρόσβασης την Ηγουμενίτσα. Το Κέντρο αναμένεται με την λειτουργία του να παρέχει πρωτοποριακές, για τον Ελλαδικό χώρο υπηρεσίες οι οποίες αφορούν: Υποστήριξη Περιφερειακής Διοίκησης?ΟΤΑ, Οικονομία και Υποστήριξη Επιχειρήσεων, Προστασία Περιβάλλοντος, Τουρισμός, Παιδεία-Πολιτισμός, Υγεία. Συνολικά οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρέχει το Κέντρο Τηλεματικής, περιλαμβάνουν Ενδοδίκτυα - Εξωδίκτυα για την υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και Επιχειρήσεων, Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ολοκληρωμένο Σύστημα Προώθησης Τουρισμού-Πολιτισμού, Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης, Υπηρεσία Εκπαίδευσης από απόσταση (Distance Learning), Κέντρα Τηλε-εργασίας, Βάση Δεδομένων περιβαλλοντολογικών στοιχείων για τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, Ηλεκτρονικό Περιοδικό, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας, Έκδοση Ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών ταυτότητας, Σύνδεση επιμελητηρίων Ελλάδας-Ιταλίας, Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και δημοσκοπήσεις, Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες, Εκπομπή πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο, Μικρές αγγελίες.
01/01/2000-30/06/2001Συμμετοχή στο έργο RIMS: Risk Management Services. Το RIMS είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο στα πλαίσια του προγράμματος TEN Telecom. Είναι ένα έργο διάρκειας 18 μηνών, εφαρμοσιμότητας και εγκυρότητας της αγοράς για υπηρεσίες βασιζόμενες σε intranet. Το εύρος δραστηριοτήτων του RIMS βρίσκεται στην περιοχή των υπηρεσιών για τον τομέα του Risk Management και καλύπτει τα πέντε επίπεδα του Major Hazards Management α) γνώση, β) πρόληψη, γ) προειδοποίηση, δ) διαχείριση κατά την περίοδο κρίσης και ε) αποκατάσταση μετά την περίοδο κρίσης.
01/11/2000-30/10/2002Συμμετοχή στο έργο "STING: IST-20847: Evaluation of Scientific & Technological Innovation and Progress in Europe, through Patents", χρηματοδοτούμενο από το IST Programme.
01/01/2001-31/12/2003Συμμετοχή στο έργο Leonardo Da Vinci "LearnCom: Learning Communities" ISL00BP130007. Στο έργο, διάρκειας 3 ετών θα αναπτυχθεί ένα σύστημα εκπαίδευσης από απόσταση που θα καλύπτει self esteem, language skills, computer skills και rural & turism skills courses.
01/03/2001-28/02/2003Συμμετοχή στο έργο Leonardo Da Vinci "HAPPINESS: Holistic and modular training in the field of information- and communication technology" A/00/B/F/PP-124.059.
01/10/2001-30/09/2003Συμμετοχή στο έργο “E-Συμβουλεύειν Ανάπτυξη Συστήματος Διάγνωσης και Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»-ΠΑΒΕΤ 2000. Στόχος του έργου είναι η κατασκευή ενός συμβουλευτικού-διαγνωστικού portal για τις ΜΜΕ σε θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οικονομικής Διαχείρισης, Marketing, Τεχνολογίας, Διασφάλισης Ποιότητας και Ανθρωπίνων Πόρων. Το σύστημα μέσω ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στην συγκεριμένη επιχείριση και τις ανάγκες της. Υπεύθυνος φορέας ανάπτυξης η Planner. Το έργο ανατέθηκε στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) με υποσυμβόλαιο.
01/10/2001-30/09/2003Συμμετοχή ως Project Manager στο έργο “MultimediArt”. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Socrates. Βασικός στόχος του έργου είναι η εκπαίδευση των καθηγητών και των μαθητών καλών τεχνών, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη χρήση νέων τεχνολογιών και πολυμέσων για
- τη διεξαγωγή έρευνας και παραγωγής στον καλλιτεχνικό τομέα. Οι ικανότητες που θα αποκτηθούν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους καθηγητές και τους μαθητές για:
τη διεξαγωγή έρευνας, μέσω του διαδικτύου, σχετικά με τους καλλιτέχνες και τα έργα τέχνης που δημιούργησαν με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών και πολυμέσων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
- την εφαρμογή των νέων μέσων στην παραγωγική διαδικασία καλλιτεχνικών έργων.Κατά τη διάρκεια του έργου, 20 καθηγητές καλών τεχνών και περίπου 200 μαθητές από 5 ευρωπαϊκές χώρες θα εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως.
01/11/2001-30/10/2003Συμμετοχή ως Project Manager στο έργο Leonardo Da Vinci “TECNO ZEINU: Edición de Materiales Multimedia para la Enseñanza – Aprendizaje de la Lengua de Signos”. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία sign language courses για κωφάλαλους σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο με ειδικούς σε θέματα sign language. Συντονιστής για την Ελλάδα είναι το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Υπεύθυνος φορέας εταιρικής σχέσης το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ).
01/11/2001-01/04/2002Συμμετοχή στο έργο TELEPASSPORT. Στόχος του έργου είναι η σχεδίαση και η ολοκλήρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πελατών της εταιρίας. Υπεύθυνος φορέας ανάπτυξης το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μέσω του υλοποιημένου συστήματος καλύφθηκε πλήρως η ανάγκη για την άμεση εξυπηρέτηση των νέων πελατών. Το σύστημα ολοκληρώθηκε σε ελάχιστο χρόνο καθώς η τεχνολογία .NET της Microsoft παρέχει εύκολη ενσωμάτωση των υπαρχόντων πόρων όπως το Active Directory και ο SQL Server.Επιπλέον, η αυτόματη εισαγωγή των αιτήσεων ενεργοποίησης μέσω του πλήρως παραμετροποιήσημου συστήματος καθιστά δυνατή την άμεση προσαρμογή του σε μελλοντικές αλλαγές των απαιτούμενων διαδικασιών ή προσθήκη νέων δυνατοτήτων. Η απλότητα χρήσης του συστήματος καθώς και η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης των διαδικασιών αύξησαν στο μέγιστο την παραγωγηκότητα μειώνοντας παράλληλα τα λάθη, τα οποία προέρχονταν από τον ανθρώπινο παράγοντα. Το Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων & Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανέπτυξε, για λογαριασμό της Telepassport Hellas (TPH), ένα extranet με το δίκτυο εμπορικών συνεργατών της που είχε ως κύριο στόχο τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης καθώς και την αυτόματη ενημέρωση των πελατών για την πορεία εξυπηρέτησής τους.Η όλη εφαρμογή εξυπηρετεί τόσο τους εμπορικούς συνεργάτες της Telepassport Hellas που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, όσο και τους εσωτερικούς υπαλλήλους της εταιρείας. Ο εξωτερικός χρήστης της εφαρμογής μπορεί να εισάγει τις αιτήσεις εγγραφής των πελατών στο on-line σύστημα, ενώ οι εσωτερικοί χρήστες μπορούν να επεξεργάζονται τις αιτήσεις εγγραφής και τα δεδομένα των πελατών. Όλες οι δραστηριότητες των χρηστών καταγράφονται από την εφαρμογή, διευκολύνοντας έτσι την παραγωγή reports σχετικών με τη δραστηριότητα των εμπορικών συνεργατών και των εργαζομένων.
01/09/2002-31/08/2004Συμμετοχή ως Project Manager στο έργο “NEMIS-IST-20847: Network of Excellence in Text Mining and its Application in Statistics”, χρηματοδοτούμενο από το IST Programme. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και η λειτουργία ενός δικτύου αριστείας στην Ευρώπη στην περιοχή του text mining. Οι θεματικές περιοχές που καλύπτει είναι document processing and visualization techniques web mining, text mining and knowledge management applications, market survey, comparative analysis of text mining tools, user aspects and relations to official statistics. Υπεύθυνος φορέας εταιρικής σχέσης το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ).
01/11/2003-31/12/2004Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-ΤΕΙ Μεσολογγίου». Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.
01/05/2004-31/08/2006Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Σύγχρονης Μεθοδολογίας για την Πανεπιστημιακή Διδασκαλία της Λογοτεχνίας σε Πλαίσιο εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στα πλαίσια του ΕΠΕΑΚ-Πυθαγόρας: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη σύγχρονης μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας σε πανεπιστημιακά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. H προτεινόμενη έρευνα θα επιχειρήσει να καλύψει ένα μείζον ερευνητικό ζητούμενο, αναπτύσσοντας δραστηριότητα σε τρεις επάλληλους άξονες: α) συστηματική διερεύνηση και συγκριτική επεξεργασία μεθόδων, τεχνικών και εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού) που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στα περισσότερο αναπτυγμένα διεθνώς πανεπιστημιακά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. β) συγκρότηση πλαισίου θεωρητικών-μεθοδολογικών αρχών για την εξ αποστάσεως διδασκαλία της λογοτεχνίας και ενίσχυση του συναφούς επιστημονικού διαλόγου με την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών και τη συγγραφή και διάχυση πρωτότυπων επιστημονικών μελετών· και γ) δημιουργία καινοτομικών δειγμάτων-προτύπων έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού, με αξιοποίηση των ευρημάτων της διεθνούς έρευνας, για την αναβάθμιση των εξ αποστάσεως λογοτεχνικών σπουδών στην Ελλάδα. Φορέας Υλοποίησης το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
01/11/2002-31/10/2004Συμμετοχή ως project manager στο έργο CODACMOS χρηματοδοτούμενο από το IST Programme. Το έργο στοχεύει να δημιουργήσει εργαλεία που θα βελτιώσουν την ποιότητα των επίσημων στατιστικών, μειώνοντας το φόρτο και το κόστος τόσο για τους συλλέκτες όσο και για τους παροχείς. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα χρειαστεί να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της συλλογής δεδομένων και να ενοποιηθεί η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στα Εθνικά Στατιστικά Ινστιτούτα, τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους υπόλοιπους παροχείς δεδομένων. Το CODACMOS θα κάνει μια ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης στην ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και τα μεταδεδομένα, φέρνοντας σε επαφή σημαντικούς ερευνητές και φορείς από σχετικά έργα, καθώς επίσης και αντιπροσώπους διεθνών οργανισμών και forums (π.χ. το Task Force SDMX). Το CODACMOS θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις βασικές αρχές, τα μοντέλα, τα εργαλεία και τις λύσεις για συλλογή δεδομένων, κυρίως μέσω της μελέτης και του πειραματισμού στο πεδίο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Με βάση αυτά τα ευρήματα, το CODACMOS θα παρουσιάσει τα σχετικά θέματα-κλειδιά ώστε να κατευθύνει ένα νέο έργο για το επόμενο Πρόγραμμα Πλαισίου (το 6ο) στο θέμα της συλλογής δεδομένων και στα συστήματα μεταδεδομένων. Ειδικότερα, το CODACMOS:
-θα κάνει ανασκόπηση και αιτιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στις λύσεις που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα για την ηλεκτρονική συλλογή δεδομένων και τα μεταδεδομένα (ξεκινώντας από την ομαδοποίηση (clustering) τεσσάρων συγκεκριμένων έργων του DOSIS και του 5ου Προγράμματος Πλαισίου, τα TELER, DATAMED, IQML and IPIS)
-θα εντοπίσει δύο πειραματικά πεδία και θα υλοποιήσει επιδείξεις επιλεγμένων λύσεων (ή μοντέλων) πάνω στην ενοποίηση διαφορετικών πηγών δεδομένων, όπως υπάρχοντα αρχεία / μητρώα ή άλλα διοικητικά δεδομένα, που έχουν συγκεντρωθεί για στατιστικούς σκοπούς
-θα καθορίσει θέματα-κλειδιά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προτυποποίηση / εναρμόνιση των μοντέλων και των μεθόδων συλλογής δεδομένων, καθώς και την περιγραφή προτύπων μεταδεδομένων, με βάση τις πειραματικές επιδείξεις και ευρείας κλίμακας διαβουλεύσεις
03/12/2003-02/06/2004Συμμετοχή στο έργο eMED χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Στα πλαίσια του υποέργου "eMED - Δημιουργία Δικτυακής Πύλης για την Υγεία", διενεργήθηκε έρευνα της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας αγοράς ιατρικών portal καθώς και συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας με χρήση σύγχρονων μεθόδων πληροφορικής και επικοινωνιών, και παράλληλα, διερευνήθηκε ο ανταγωνισμός της αγοράς έξυπνων καρτών υγείας. Απώτερος στόχος του έργου (και βασικό παραδοτέο του) είναι η εκπόνηση του Επιχειρηματικού σχεδίου του προς ίδρυση τεχνοβλαστού με επωνυμία “MEDICOM” Βασική Ιδιότυπη Λογισμική Υποστήριξη Συστημάτων Α.Ε. Στα πλαίσια αυτά συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούν στην περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρέχονται από την Εταιρεία, καθώς και στις τεχνολογικές προδιαγραφές τους και προδιαγράφηκε ο απαιτούμενος εξοπλισμός (H/W), το λογισμικό και η δικτυακή υποδομή, και έγινε εκτίμηση των ατόμων (αριθμός, προσόντα και αποδοχές) που θα απαρτίζουν την ομάδα IT και την ομάδα ιατρών κατά την κανονική λειτουργία της Εταιρείας. Με βάση τα στοιχεία αυτά αλλά και ένα σύνολο από επιλέον δεδομένα διενεργήθηκε η χρηματοοικονομική ανάλυση και καταρτίστηκαν τα 3 σενάρια αποδόσεων (απαισιόδοξο, βασικό και αισιόδοξο) και καταστρώθηκε η επιχειρηματική στρατηγική και η στρατηγική marketing. Τέλος, με τη βοήθεια ειδικού νομικού συμβούλου καταρτίσθηκε αναλυτικό σχέδιο Καταστατικού της Α.Ε. με στόχο να καλύψει το σύνολο των όρων και των διατάξεων που θα καθορίσουν τη σύνθεση, το τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του τεχνοβλαστού.
01/10/2004-31/08/2006Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση πάνω στην τεχνική “Plant Propagation” (“Training on Plant Propagation”). Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια του Leonardo da Vinci με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικού εργαλείου σχετικά με την τεχνική “Plant Propagation”. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι α) Βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης σε συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, β) Προώθηση και ενίσχυση της συμβολής της επαγγελματικής κατάρτισης σε καινοτόμες διαδικασίες γ) Ανάπτυξη τεχνικών για την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση ανθρώπων με λιγότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. δ) Δημιουργία ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άντρες με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης.
01/05/2004-30/06/2006Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ευφυών Υβριδικών Αλγορίθμων σε Προβλήματα του Πραγματικού Κόσμου (βιοσήματα, επικοινωνίες, ιατρική διάγνωση, ευφυή συστήματα διδασκαλίας)». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στα πλαίσια του ΕΠΕΑΚ-Πυθαγόρας: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια. Αντικείμενο του έργου είναι να συντονίσει την έρευνα των επιμέρους ερευνητικών ομάδων στην ανάπτυξη νέων πιό αποδοτικών ευφυών αλγορίθμων/μεθόδων, να εμβανθύνει σ’ αυτή την έρευνα και να εστιάσει σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής και τέλος να ενισχύσει τις νέες υποομάδες που προσπαθούν να δημιουργήσουν οι νέοι επιστήμονες στα άλλα Ιδρύματα (με μεταφορά τεχνογνωσίας και υποστήριξη για ανάπτυξη νέων εφαρμογών). Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας, το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής του ΔΠΘ, το τμήμα Διαχείρισης Πληροφορίων του ΤΕΙ Καβάλας, το τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας του ΤΕΙ Καλαμάτας και το τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου.
01/04/2004-30/11/2004Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εκπαιδευτικού/συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Πληροφορική’ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου». Φορέας Υλοποίησης η 01 Πληροφορική.
01/06/2002-31/5/2004Συμμετοχή στο πρόγραμμα STATOBJECT χρηματοδοτούμενο από το IST Programme. Ο κύριος στόχος του έργου STATOBJECT είναι να αναδιοργανώσει το σύστημα παραγωγής και διάχυσης στατιστικών πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας ώστε να μπορεί αποδοτικά να προσαρμόζεται σε μελλοντικές απαιτήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι δραστηριότητες της στατιστικής παραγωγής είναι αντικείμενα, η συγκεκριμένη πρόταση έχει σα σκοπό να δημιουργήσει μία ανθρωποκεντρική και αντικειμενοστραφής υποδομή για τις επίσημες στατιστικές υπηρεσίες. Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός εξασφαλίζει ότι οι χρήστες θα έχουν τον έλεγχο της στατιστικής διαδικασίας και όχι το αντίστροφο. Η υποδομή θα παρέχει την ευελιξία στις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες να προχωρούν με το δικό τους ρυθμό ανάλογα με τις συνθήκες υιοθέτησης της νέας προσέγγισης. Η κάλυψη όλων των στατιστικών δραστηριοτήτων δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου αλλά αντιθέτως αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός επεκτάσιμου πρωτότυπου.
01/01/2004-31/12/2004Συμμετοχή ως Επιστήμονας Δημιουργός για την ανάπτυξη Εναλλακτικού Διδακτικού Υλικού σε μορφή Υπερκειμένου και Ασκήσεων στη Θεματική Ενότητα ΠΛΗ 10: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» και συγκεκριμένα στο Γνωστικό Αντικείμενο Τεχνικές Προγραμματισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
01/01/2003-σήμεραΤεχνικός Σύμβουλος στον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων στο ΥΠΕΠΘ. Ο στόχος του έργου είναι, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΙΤΥ ως Τεχνικός Σύμβουλος του ΥΠΕΠΘ, η πλήρη μηχανοργάνωση όλων των διαδικασιών που ακολουθούνται στον οργανισμό, εσωτερικό και στην επικοινωνία του με τα σχολεία.
10/10/2004 10/10/2006Συμμετοχή στο Vocational Training On Plant Propagation With Emphasis On The Use Of Biotechnological Methods. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Leonardo Da Vinci (AGREEMENT n° 2004 <EL/2004/B/F/PP- 148244>). Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός multilingual educational CDROM με νέο διδακτικό υλικό και η δημιουργία on-line platform για τη διδασκαλία του από το Web.
01/09/2005-31/08/2006Συμμετοχή στο πρόγραμμα “OPEN MultiCAD-Ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων Υποστήριξης Σχεδιασμού Προϊόντων” στα πλαίσια του προγράμματος «Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι. Αθήνας)-ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ (Ι)». Φορέας Υλοποίησης του έργου το Τ.Ε.Ι. Αθήνας
01/05/1999-30/04/2001Συμμετοχή στο έργο ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ: Περιβάλλον Γραμματειακής Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Ανάπτυξης στα πλαίσια του ΕΠΕΤ ΙΙ και στόχο είχε την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος, το οποίο επιτρέπει σε άτομα με κινητικά και ελαφρά νοητικά προβλήματα να παρέχουν υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης στο περιβάλλον ενός σύγχρονου γραφείου. Για το λόγο αυτό στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε εξειδικευμένο λογισμικό περιβάλλοντος γραφείου, το οποίο ενοποιεί μια σειρά εφαρμογών γραμματειακής υποστήριξης, το σύνολο των οποίων θα είναι προσβάσιμο από άτομα με κινητικά και ελαφρά νοητικά προβλήματα. Οι επιμέρους αυτές εφαρμογές περιλαμβάνουν:Δημιουργία μορφοποιημένων κειμένων, Υποστήριξη διάχυσης και διαμοιρασμού κειμένων μέσω της δημιουργίας (προσβάσιμων) ιστοσελίδων με βάση υπάρχοντα κείμενα, Επικοινωνία και ανταλλαγή κειμένων μεταξύ χρηστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Διαχείριση ατζέντας (επαγγελματικές συναντήσεις, χρονοπρογραμματισμός δραστηριοτήτων, κλπ.) μέσω εφαρμογής ηλεκτρονικού ημερολογίου, Εύκολη ένταξη των χρηστών στο γενικότερο λογισμικό περιβάλλον ενός γραφείου, μέσω της δυνατότητας αλληλεπίδρασης με υπάρχοντα, ευρέως χρησιμοποιούμενα λογισμικά πακέτα εφαρμογών γραφείου.
Στα πλαίσια του έργου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των επιμέρους εφαρμογών σε ένα ενιαίο και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, καθώς και στην ομαλή και χωρίς προβλήματα ένταξη του εν λόγω περιβάλλοντος στο γενικότερο λογισμικό σύστημα γραφείου μιας επιχείρησης. Το συγκεκριμένο περιβάλλον διευκολύνει την εκτέλεση των επιμέρους εφαρμογών, υποστηρίζει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους και επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώσουν κάποια από τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών και των παραμέτρων προσβασιμότητας του συνολικού συστήματος, ώστε αυτά να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.
01/09/2000-31/08/2002Συμμετοχή στο έργο SOCRATES-GRUNDTVIG-Equity and Difference across and within European countries. Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει ένα πανευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ικανό να προσπελάσει κάθε πολιτιστικό εμπόδιο και αντίθεση, είτε αυτά έχουν να κάνουν με γένος, φυλή, θρησκεία και παράδοση. Κύρια ομάδα στόχος του έργου είναι οι γυναίκες στις τρεις συμμετέχοντες χώρες (Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία), οι οποίες πολύ συχνά πρέπει να αντιμετωπίσουν διάφορα και πολυσύνθετα κοινωνικά προβλήματα καθώς και πολιτική ανισότητα. Επωφελούμενοι του έργου είναι δασκάλες, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α., οι οποίες στο χώρο εργασίας τους βρίσκονται πολύ συχνά αντιμέτωπες με ακραίες καταστάσεις αντιθέσεων. Τα αποτελέσματα του έργου επικεντρώνονται στον εφοδιασμό αυτών με νέες τεχνικές και εμπλουτισμό των γνώσεων τους σχετικά με την πολυπλοκότητα των προβλημάτων αυτών. Επίσης, η δράση τους θα επεκταθεί και ως υποκινητής, αξιολογητής και μεσολαβητής θετικής πρακτικής με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων και αδικιών. Υπεύθυνος φορέας εταιρικής σχέσης το Πανεπιστήμιο Πατρών
01/09/2004-σήμεραΕπιστημονικός Υπεύθυνος για το ΤΕΙ Μεσολογγίου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές». Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εξειδίκευση επιστημονικού δυναμικού που προέρχεται από θετικές και θεωρητικές επιστήμες, στο χώρο των δυνητικών κοινοτήτων, με στόχο: α) την ενδυνάμωση της έρευνας, β) την κατάρτιση συγκεκριμένου επιστημονικού δυναμικού στη νέα πραγματικότητα διαχείρισης των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών που δημιουργούν και των επιπτώσεων που συνεπάγονται στο κοινωνικό, οικονομικό, επαγγελματικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το ΙΤΥ και το ΤΕΙ Μεσολογγίου. [Βudget 935.372 €]
01/04/2006-30/06/2006Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών στον χώρο του Ποιοτικού Τουρισμού» στα πλαίσια του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης» Κατηγορίες πράξεων 3: «Προώθηση της Ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών Υπηρεσιών» του ΕΠ ΚτΠ. Φορέας υλοποίησης το ΕΑΙΤΥ.
01/06/2005-30/06/2007Επιστημονικός Υπεύθυνος στο υποέργο 2 «Μελέτη Τεχνολογικών και Κοινωνιολογιών Παραγόντων Επίδρασης στη Χρήση Συστημάτων e-learning και e-commerce» στα πλαίσια του προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.
Στόχος του έργου είναι η μελέτη της επίδρασης διαφορετικών παραγόντων σχεδίασης εφαρμογών διαδικτύου στην αποδοτικότητα χρήσης τους. Συγκεκριμένα σε συγκεκριμένες εφαρμογές e-learning και e-commerce που θα αναπτυχθούν πιλοτικά για τις ανάγκες του προγράμματος θα μελετηθεί η επίδραση κοινωνικών και τεχνολογικών παραμέτρων στην χρησιμοποίησή τους από συγκεκριμένες ομάδες. Πιο συγκεκριμένα: a) θα υλοποιηθεί πιλοτικό σύστημα e-learning για τη διδασκαλία μαθημάτων χρήσης υπολογιστή b) θα υλοποιηθεί σύστημα e-commerce για την πώληση online βιβλίων και CDs c) πάνω σε αυτές τις πιλοτικές αλλά πλήρως λειτουργικές εφαρμογές θα εφαρμοστούν τεχνικές web usage mining ώστε να μελετηθεί και καταγραφεί η χρήση τους από επιλεγμένους χρήστες d) διαφοροποιώντας τη σχεδίαση, λειτουργικότητα, χρωματική ταυτότητα, δυνατότητα online υποστήριξης, δημιουργία virtual community χρηστών-πελατών και προσφορών θα μελετηθεί η μεταβολή στην κίνηση των επισκεπτών και στη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της πλοήγησης.
06/10/2005-31/12/2007Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ΤΕΙ Μεσολογγίου του έργου ALLWAYS TOURISM, «Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας και της Απασχόλησης στον κλάδο των Τουριστικών Γραφείων μέσω της προσαρμογής των εργαζομένων και επιχειρηματιών στις νέες εργασιακές απαιτήσεις στον χώρο του Τουρισμού» που χρηματοδοτείται από την κοινοτική πρωτοβουλία Equal. Στα πλαίσια του έργου το εργαστήριο Εργαστήριο e-Επιχειρείν του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου, έχει αναλάβει την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων και παρεμβάσεων: Δράση 2: «Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων», Δράση 13: «Δικτύωση για την Προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες και στη νέα φυσιογνωμία των ταξιδιωτικών γραφείων» Παρέμβαση 1: «Δημιουργία portal για την διασύνδεση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων με το επιχειρησιακό τους περιβάλλον», Παρέμβαση 2: «Κατασκευή δικτύου, δημιουργία intranet (tele-meeting, teleconference – video conference)», Δράση 14: «Δημιουργία περιβάλλοντος και εργαλείων τηλεργασίας, για την μετάβαση και προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και πιλοτική λειτουργία του περιβάλλοντος και των εργαλείων τηλεργασίας. Υποστήριξη – Καθοδήγηση Χρηστών.» Παρέμβαση 1: «Δημιουργία περιβάλλοντος και εργαλείων τηλεργασίας, για την μετάβαση και προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της αγοράς», Παρέμβαση 2: «Πιλοτική λειτουργία του περιβάλλοντος και των εργαλείων τηλεργασίας. Υποστήριξη – Καθοδήγηση Χρηστών.», Δράση 17: «Δημοσιότητα - Πληροφόρηση» Παρέμβαση 2: «Ανάπτυξη Web Site» Δράση 18: «Συντονισμός – Παρακολούθηση – Διαχείριση Έργου» Παρέμβαση 3: «Εσωτερική Αξιολόγηση».
01/09/2005-31/08/2007Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου “ΚΑΛΧΑΣ: Πρόβλεψη Διαδικτυακών Αιτήσεων μέσω τεχνικών Web Usage Mining για τον υπολογισμό Εξατομικευμένων Συστάσεων”. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Το έργο θα εστιάσει στη μελέτη ενός αποδοτικού υβριδικού σχήματος πρόβλεψης μελλοντικών δικτυακών αιτήσεων βασισμένο στην εξόρυξη σειριακών μοτίβων πλοήγησης (navigation patterns) από αρχεία server log, σε συνδυασμό με την τοπολογία των συνδέσμων ενός website και τη θεματική κατηγοριοποίηση των σελίδων του.
Στόχος είναι να επιτευχθεί ένα αποδεκτό και ανταγωνιστικό επίπεδο ακρίβειας (precision) στην πρόβλεψη, διατηρώντας σταθερή την εφαρμοσιμότητα (applicability) σε υψηλά επίπεδα και επιτυγχάνοντας πλήρη κάλυψη (full-coverage prediction), δηλαδή, ο αλγόριθμος να είναι σε θέση να δώσει πρόβλεψη για κάθε δυνατό συνδυασμό εισόδου

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
1992-1993Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας-Προγραμματιστής-Αναλυτής
1993-1994Εμπειρογνώμων ΕΠΕ-Μηχανικός Έρευνας
1994-1995ΖΕΥΣ ΑΕ-Μηχανικός Έρευνας
1995-1999ΖΕUS European Economic Interest Grouping -Υπεύθυνος R&D
1998-1999Δυτική Ελλάδα και Ήπειρος ΣΠΕΚ- Senior Consultant
1997-1999ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ-Senior Consultant
1997-1999ZEUS Brussels-Υπεύθυνος ΙΤ activities
1997-1999ZEUS European Economic Interest Grouping-Υπεύθυνος κοινοτικών ερευνητικών δραστηριοτήτων
1998-1999Alpha CD Productions-Διευθύνων Σύμβουλος
1998-σήμεραΔυτική Ελλάδα και Ήπειρος ΣΠΕΚ-Μέλος ΔΣ
1999-σήμεραΠροστασίας Καταναλωτών, Euroguichet Patras-Μέλος
1999-2001Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών: Ερευνητική Μονάδα Τεχνολογιών Διαδικτύου και Πολυμέσων-Τεχνικός Συντονιστής
2001-σήμεραΕρευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών: Ερευνητική Μονάδα Τεχνολογιών Διαδικτύου και Πολυμέσων-Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας
2001-σήμεραΣυνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό, Σύμβουλος Καθηγητής στη Θεματική Ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική» (ΠΛΗ10) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
1999-σήμερα:Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών-Διδάσκων ΠΔ 407/80
2001-2003:Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών-Επιστημονικός Συνεργάτης στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης».
2001:Κέντρο Τηλεματικής Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (WestGate) Αναπληρωτής Διευθυντής.
2001- 2003:Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία.
2002-2003:Republic of Montenegro-ΙΤ Expert υπεύθυνος για το πληροφορικό σύστημα της απογραφής του 2003 στο κράτος (επιλογή από tender call της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
2002-σήμερα:Εξεταστής για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
2003-2005:Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία (Διορισμός με ΦΕΚ 127/6 Ιουνίου 2003).
2003-σήμερα:Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.
2004-σήμερα:Υπεύθυνος Τομέα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.
2005-σήμερα:Διευθυντής Εργαστηρίου e-Επιχειρείν και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.
2005-σήμερα:Αναπληρωτής Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Ερευνών του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.
1992- σήμερα:Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μέλος ΤΕΕ αρ. 63165.
1994-σήμερα:Μέλος του Εργαστηρίου Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογίστών του Πανεπιστημίου Πατρών.
2005-σήμερα:Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών Δημοσίων Έργων της ΚτΠ Α.Ε. (Αρ.Πρωτ. 1281/17-2-2005).
2005-2006Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία, μετατροπή σε προσωποπαγή θέση σύμφωνα με ΦΕΚ 280/11 Νοεμβρίου 2005.
Φεβ 2006:Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία (απόφαση Φ2/5893/Ε5/24-2-2006).
2007-σήμερα:Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία, σύμφωνα με ΦΕΚ 23/17 Ιανουαρίου 2007.
2004-σήμερα:Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΔΕΜΣ) του ΠΜΣ "Δυνητικές Κοινότητες: Ψυχο-Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές" (Πάντειο Πανεπιστήμιο).
2007-σήμερα:Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (απόφαση Συνέλευσης Νο 1/29.03.2007).

 

Συμμετοχή σε Επαγγελματικούς και Επιστημονικούς Συλλόγους
Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αρ.63165.
Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.
Μέλος του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Ερευνητών Πανεπιστημίου Πατρών.
Μέλος του European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM).
Μέλος του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Computer Society No 40166665.
Μέλος του Inter University Network (IUN) Esprit #20536.
Μέλος του IEEE Computer Society Technical Committee on Data Engineering.
Μέλος του IEEE Computer Society Technical Committee on Software Engineering.
Μέλος του IEEE Computer Society Technical Committee on Computer Architecture.
Μέλος του Technical Committe του IEEE Computer Society Task Force on Multimedia Computing .
Μέλος του Association for Computing Machinery (ACM) No 4677332 since 1996.
Μέλος του Association for Computing Machinery (ACM) Special Interest Group on Algorithms and Computation Theory (SIGACT).
Μέλος του Internet Technical Group.
Μέλος του "Multimedia Access to Education and Training in Europe" Interest Group of the Telematics Applications for Education, Training and Research Networks (European Commission, DG XIII).
Μέλος του Association for Computing Machinery (ACM) Computer Human Interaction Web group.
Μέλος του Usable Mobile Group.
Μέλος του e-Loyalty Group.
Μέλος του Web Intelligence Consortium (http://www.wi-consortium.org/)
Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (http://www.scis.aua.gr/)
Μέλος του Association for Computing Machinery (ACM) Computers and Society.
Μέλος του International Association of Science and Technology for Development No 3990
 

E.A. ITY
Ν. Καζαντζάκη
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Πάτρας, Τ.Κ. 26500

R.A. CTI
Ν. Kazantzaki str.
Patras University
Rion Patras, GR-26500

Tel.: (+302610) 960420
Fax:  (+302610) 960322
email: syrma (at) cti (dot) gr

 


 

ΤΕΙ Μεσολογγίου
Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία
Νέα Κτίρια, Τ.Κ. 30200

TEI of Messolongi
Department of Applied Informatics in Administration and Economy
New Buildings, GR-30200

Tel.: (+3026310) 58401
Fax: (+3026310) 58355 

 


[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color