hci-course.gr

Ανακοινώσεις Συρμακέσης Βιβλιοθήκη Επικοινωνία
 
Δείτε επίσης...

Βιβλία / Books

           
Περιγραφή βιβλίων Εκτύπωση E-mail

Text Mining and its Applications
Results of the NEMIS Launch Conference
Sirmakessis, Spiros (Ed.)
Series: Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 138
2004, X, 204 p., Hardcover, ISBN: 3-540-20238-2

 Summary
The world of text mining is simultaneously a minefield and a gold mine. Text Mining is a rapidly developing application field and an area of scientific research, using techniques from well-established scientific research fields such as data mining, machine learning, information retrieval, natural language processing, case-based reasoning, statistics and knowledge management. The book contains the papers presented during the 1st International Workshop on Text Mining and its Applications held at the University of Patras, which was the launch event of the activities of NEMIS, a network of excellence in the area of text mining. Topics of interest included document processing and visualization techniques, web mining, text mining and knowledge management, as well as user aspects and relations to official statistics.
 
 

Knowledge Mining
Sirmakessis, Spiros (Ed.)
Series: Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 185
2005, VIII, 290 p. 94 illus., Hardcover
ISBN: 3-540-25070-0

 

Summary

Text mining is an exciting application field and an area of scientific research that is currently under rapid development. It uses techniques from well-established scientific fields (e.g. data mining, machine learning, information retrieval, natural language processing, case-based reasoning, statistics and knowledge management) in an effort to help people gain insight, understand and interpret large quantities of (usually) semi-structured and unstructured data. Despite the advances made during the last few years, many issues remain unresolved. Knowledge Mining draws upon many of the key concepts of knowledge management, data mining and knowledge discovery, metaanalysis and data visualization. Within the context of scientific research, knowledge mining is principally concerned with the quantitative synthesis and visualization of research results and findings. The book presents results from the application of knowledge mining techniques in various sector of the academic and indystrial research. The results are increased scientific understanding along with improvements in research quality and value. Knowledge mining products can be used to highlight research opportunities, assist with the presentation of  "best" scientific evidence, facilitate research portfolio management, as well as, facilitate policy setting and decision making.
 
 

Adaptive and Personalized Semantic Web
Sirmakessis, Spiros (Ed.)
Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 14
2006, Approx. 120 p., Hardcover, in press
ISBN: 3-540-30605-6

 

Summary

Web Personalization can be defined as any set of actions that can tailor the Web experience to a particular user or set of users. To achieve effective personalization, organizations must rely on all available data, including the usage and click-stream data (reflecting user behaviour), the site content, the site structure, domain knowledge, as well as user demographics and profiles. In addition, efficient and intelligent techniques are needed to mine this data for actionable knowledge, and to effectively use the discovered knowledge to enhance the users� Web experience. The aim of the International Workshop on Adaptive and Personalized Semantic Web that was held in the Sixteenth ACM Conference on Hypertext and Hypermedia (September 6-9, 2005, Salzburg, Austria) was to bring together researchers and practitioners in the fields of web engineering, adaptive hypermedia, semantic web technologies, knowledge management, information retrieval, user modelling, and other related disciplines which provide enabling technologies for personalization and adaptation on the World Wide Web. The book contains the papers presented during the workshop. Presentations of the papers are available online at www.hci.gr.
  
 Tools and Applications with Artificial Intelligence
Springer Verlag, Series: Studies in Computational Intelligence, Spiros Sirmakessis, Konstantinos Koutsojannis (Ed), 2009
ISBN  978-3540880684 (214 σελίδες).

 

 In recent years, the use of Artificial Intelligence (AI) techniques has been greatly increased. The term “intelligence” seems to be a “must” in a large number of European and International project calls. AI Techniques have been used in almost any domain. Application-oriented systems usually incorporate some kind of “intelligence” by using techniques stemming from intelligent search, knowledge representation, machine learning, knowledge discovery, intelligent agents, computational intelligence etc. The Workshop on “Applications with Artificial Intelligence” seeks for quality papers on computer applications that incorporate some kind of AI technique. The objective of the workshop was to bring together scientists, engineers and practitioners, who work on designing or developing applications that use intelligent techniques or work on intelligent techniques and apply them to application domains (like medicine, biology, education etc), to present and discuss their research works and exchange ideas in this book.
  
 

e-Επιχειρηματικότητα: από την ιδέα στην υλοποίηση
K. Μάρκελλος, Π. Μαρκέλλου, M. Ρήγκου,
Σ. Συρμακέσης, & A. Τσακαλίδης
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2006, in press
ISBN: 960-442-223-5

 

Περίληψη

Η εξέλιξη του Internet και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει αλλάξει τον τρόπο που οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν τις δραστηριότητές τους, εγκαινιάζοντας την εποχή της e-Επιχειρηματικότητας. Στο βιβλίο αυτό προσεγγίζονται μεθοδικά και ολοκληρωμένα θέματα που σχετίζονται με την e-Επιχειρηματικότητα, ξεκινώντας από την ιδέα και φτάνοντας μέχρι την υλοποίηση. Ειδικότερα:

- Γίνεται μια αναδρομή στην εμφάνιση του e-επιχειρείν και εξετάζεται η σχέση του
  με το e-εμπόριο.
- Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα.
- Μελετώνται οι απαιτήσεις, οι προδιαγραφές και οι απαραίτητες λειτουργίες ενός
  επιτυχημένου ηλεκτρονικού καταστήματος.
- Εξετάζεται το θέμα τςη ασφάλειας των συναλλαγών.
- Περιγράφονται οι τεχνολογίες εξατομίκευσης και οι νέες προοπτικές που
  διαμορφώνονται.
- Αναφέρονται οι σύγχρονες μετρικές αξιολόγησης τςη απόδοσης εφαρμογών
  e-επιχειρείν και οι βασικές τεχνολογίες σχεδιασμού και υλοποίησης.

  
 

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
Σπύρος Συρμακέσης
"Ελληνικά Γράμματα" - Ε.Α.Ι.Τ.Υ. CTI Press
232 σελίδες, ISBN 960-406-522-X, 2003

 

Περίληψη

Στο βιβλίο παρουσιάζονται βασικές οδηγίες σχεδίασης της αλληλεπίδρασης υπολογιστικών συστημάτων έχοντας ως γνώμονα την ευχρηστία της εφαρμογής. Η έννοια της ευχρηστίας αναλύεται και παρουσιάζονται τα τα δομικά στοιχεία και μετρήσιμα μεγέθη της. Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου γίνεται αναφορά σε γνωσιακές έννοιες που σχετίζονται με τον άνθρωπο, όπως ο τρόπος που σκέφτεται, θυμάται, προσέχει και αντιδρά. Παρουσιάζεται η σχέση του με τα χρώματα και τα ερεθίσματα, ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει γιατί πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένες οδηγίες σχεδίασης. Η σχεδίαση στο web, καθώς και η σχεδίαση εικονιδίων αναλύονται και παρουσιάζονται πραγματικά παραδείγματα. Τέλος, γίνεται αναφορά σε μεθοδολογίες αξιολόγησης, τόσο στη φάση του σχεδιασμού, όσο και στη φάση της υλοποίησης συστημάτων.
 
  Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Σπύρος Συρμακέσης
"Κλειδάριθμος"
488 σελίδες, ISBN 9789604611713, 2008
 Το βιβλίο αυτό συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τις πιο πρόσφατες ακαδημαϊκές θεωρίες με τις σύγχρονες επαγγελματικές πρακτικές. Την επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης ανέλαβε ο Σπύρος Συρμακέσης, που διδάσκει στο πανεπιστήμιο Πατρών. Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν το αντικείμενο, αλλά θα αποδειχθεί πολύτιμο και για πολλά στελέχη επιχειρήσεων. Μεταξύ πολλών άλλων το βιβλίο καλύπτει τα ακόλουθα: - Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο (Ευκαιρίες και κίνδυνοι, Διαφορά ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν, Επιχειρηματικά ή καταναλωτικά μοντέλα, Μοχλοί και εμπόδια αποδοχής του Διαδικτύου από τους καταναλωτές, Επιχειρήσεις Β2Β και B2C). - Θεμελιώδη στοιχεία του ηλεκτρονικού εμπορίου (Επιχειρηματικό ή καταναλωτικό μοντέλο, Δομές καναλιών της αγοράς, Τύποι διαδικτυακών μεσαζόντων, Μοντέλα πολυκαναλικών αγορών, Η σημασία των μηχανών αναζήτησης, Δημοπρασίες, Οι εταιρείες "dot-com", Γιατί απέτυχαν οι διαδικτυακές επιχειρήσεις). - Ηλεκτρονικό περιβάλλον (Κοινωνικοί και νομικοί παράγοντες, Αποτίμηση της ζήτησης υπηρεσιών, Φορολογία, Νομοθεσία, Παράγοντες οικονομικοί και ανταγωνισμού, Πολιτικοί παράγοντες, Διακυβέρνηση του Διαδικτύου, Τεχνολογικές καινοτομίες). - Στρατηγική ηλεκτρονικού επιχειρείν (Στρατηγικές ηλεκτρονικών καναλιών, Μοντέλα διαδικασιών στρατηγικής, Στρατηγική ανάλυση, Ανάλυση πόρων και διαδικασιών, Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, Αξιολόγηση των απειλών ανταγωνισμού, Στρατηγικοί στόχοι, Αποτυχημένες στρατηγικές). - Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Χρήση της τεχνολογίας για την υποστήριξη της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, Μοντέλα εφοδιαστικής αλυσίδας ώθησης και έλξης, Εστίαση σε αλυσίδα αξίας, Υλοποίηση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας) - Ηλεκτρονικές προμήθειες (Η διαδικασία των προμηθειών, Τύποι προμηθειών, Εκτίμηση της μείωσης κόστους από τις ηλεκτρονικές προμήθειες και της επίδρασής στην κερδοφορία). - Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (Σχεδιασμός ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, Ανάλυση της ζήτησης και του ανταγωνισμού, Ανάλυση μεσαζόντων, Εσωτερικός έλεγχος μάρκετινγκ, Καθορισμός στόχων, Τακτικές, Προϊόν, Τιμή) - Διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες (Εφαρμογές, Πλεονεκτήματα, Συγκαταθετικό μάρκετινγκ, Δημιουργία προφίλ πελατών, Διαφορές αγοραστικής συμπεριφοράς μεταξύ των αγορών B2C και B2B) Στο βιβλίο περιλαμβάνονται και αναλυτικές περιπτωσιολογικές μελέτες πολυεθνικών οργανισμών, όπως οι Amazon, eBay, dabs.com κ.λπ.
 

E.A. ITY
Ν. Καζαντζάκη
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Πάτρας, Τ.Κ. 26500

R.A. CTI
Ν. Kazantzaki str.
Patras University
Rion Patras, GR-26500

Tel.: (+302610) 960420
Fax:  (+302610) 960322
email: syrma (at) cti (dot) gr

 


 

ΤΕΙ Μεσολογγίου
Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία
Νέα Κτίρια, Τ.Κ. 30200

TEI of Messolongi
Department of Applied Informatics in Administration and Economy
New Buildings, GR-30200

Tel.: (+3026310) 58401
Fax: (+3026310) 58355 

 


[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color